Warunki wpisu do PKSKS

Do PKSKS są wpisywane ogiery, klacze i wałachy hodowli krajowej z całkowicie udokumentowanym obustronnym pochodzeniem w trzech pokoleniach, o wymaganym wzroście i umaszczeniu, ale tylko te reprezentujące fenotyp szetlanda, czyli odpowiadające wymogom ksiąg stadnych krajów uznawanych przez macierzystą Shetland Pony Stud-Book, po identyfikacji i przeglądzie kwalifikacyjnym oraz sprawdzeniu pochodzenia mającym na celu potwierdzenie wywodzenia się przodków z linii hodowlanych znajdujących swój początek w macierzystej księdze stadnej tj. w brytyjskiej Shetland Pony Stud-Book. Nie wpisuje się kuców przekraczających 107 cm w kłębie oraz kuców maści tarantowatej.

Do działu ogiery wpisywane są: 

 • ogiery uprzednio wpisane w dziale źrebięta PKSKS, w wieku lat trzech, lub starsze, po przeglądzie, na którym uzyskają minimum 38 punktów bonitacyjnych (na 50 możliwych), po badaniu weterynaryjnym, z wykonanym badaniem DNA, oznakowane mikroprocesorem. Badanie weterynaryjne musi być zgodne z aktualnymi wytycznymi Międzynarodowych Standardów Weterynaryjnych (International Veterinary Standards).
 • ogiery importowane wpisane do działu źrebięta ksiąg stadnych zrzeszonych w ISPC, w wieku lat trzech, lub starsze, po przeglądzie w Polsce, na którym uzyskają minimum 38 punktów bonitacyjnych, po badaniu weterynaryjnym, z wykonanym badaniem DNA, oznakowane mikroprocesorem. Badanie weterynaryjne musi być zgodne z aktualnymi wytycznymi Międzynarodowych Standardów Weterynaryjnych (International Veterinary Standards).
 • ogiery importowane posiadające Dożywotnią Licencję wydaną w krajach członkowskich ISPC. 

Do działu klacze wpisywane są:

 • >klacze uprzednio wpisane w dziale źrebięta PKSKS, po pokryciu potwierdzonym Świadectwem Pokrycia lub po pierwszym wyźrebieniu w wyniku pokrycia uznanym ogierem wpisanym do działu ogiery PKSKS. Klacze nie powinny być kryte przed osiagnięciem lat trzech.
 • klacze importowane wpisane do działu źrebięta ksiąg stadnych zrzeszonych w ISPC, po pokryciu potwierdzonym International Stinting Certificate, lub po pierwszym wyźrebieniu w wyniku pokrycia uznanym ogierem wpisanym do działu ogiery ksiąg stadnych zrzeszonych w ISPC. Klacze nie powinny być kryte przed osiagnięciem lat trzech.
 • klacze importowane wpisane do działu klacze ksiąg stadnych zrzeszonych w ISPC 

Do działu wałachy wpisywane są:

 • >wałachy uprzednio wpisane jako źrebięta lub ogiery w PKSKS na podstawie zaświadczenia o kastracji wydanego przez lekarza weterynarii przeprowadzającego zabieg.
 • wałachy wpisane do ksiąg stadnych krajów stowarzyszonych w ISPC. 

Do działu źrebięta i młodzież wpisywane są:

 • >zidentyfikowane źrebięta od klaczy już wpisanych do PKSKS, jedynie po ogierach dopuszczonych do rozrodu przez Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie i wpisanych do działu ogiery PKSKS lub po zagranicznych ogierach dopuszczonych do rozrodu w krajach stowarzyszonych w ISPC.
 • zidentyfikowane źrebięta pochodzące od klaczy wpisanych w księgach stadnych krajów stowarzyszonych w ISPC po dopuszczonych tam do rozrodu ogierach.
 • w wypadku źrebiąt od klaczy krytych zagranicą wymagane jest Międzynarodowe Świadectwo Krycia (International Stinting Certificate).

 

© 2024 Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie.

Projekt i wykonanie: StudioAlfa.pl - Strony na Joomla